PISEMNE
Cena za stronę
tłumaczeniową
na j. polski 25.00 PLN
na j. niemiecki 32.00 PLN
Tłumaczenia przysięgłe
uwierzytelnione
strona tłumacz. 1125 znaków zgodnie z ostatnim rozp. Min. Spraw.
Tłum. pisemne
zwykłe
strona tłumacz.  1500 znaków wraz ze spacjami według edytora tekstu
Dodatek za:  tł. w tryb. pilnym (6-9 str. dziennie) 50%
tłum. w trybie ekspresowym  (tego samego dnia lub 10 str./dzień) 80%
super ekspres (powyżej 14 stron dziennie) 100%
tłumaczenie specjalistyczne 25%
weryfikację tekstu . 50%
tłumaczenie ścieżki dźwiękowej 50%
USTNE
(do 4 godzin)
1 dzień (do 8 godzin)

BLOK
400,00 PLN
800,00 PLN

Dodatek za pracę w godzinach nocnych: (22:00 – 8:00)   50% za blok
Praca w niedzielę 50%
Opłata za gotowość do pracy (oczekiwanie): 50%

Strona przeliczeniowa tłumaczeniowa to pojęcie regulujące standardowy sposób rozliczania usług tłumaczeniowych. W celu weryfikacji ilości stron tłumaczeniowych po otwarciu przetłumaczonego tekstu w edytorze WORD wejdź w pozycję NARZĘDZIA, a następnie naciśnij STATYSTYKĘ WYRAZÓW i sprawdź ilość znaków wraz ze spacjami. Sumę tych znaków podziel przez ilość znaków przypadających na stronę (1125 lub 1500 patrz cennik). Otrzymany wynik jest ilością stron tłumaczeniowych przypadających na tekst przekazany do tłumaczenia.

W razie pytań dzwoń +48 505 845 008
lub pisz admin@bartexim.pl
Cennik