Co to jest strona tłumaczeniowa? Übersetzungsseite

To pojęcie regulujące standardowy sposób rozliczania usług tłumaczeniowych.  

Każda strona składa się ze znaków i spacji. Ilość znaków i spacji determinuje cenę.  W przypadku tłumaczeń przysięgłych obowiązuje jako strona tłumaczeniowa 1125 znaków, w pozostałych przypadkach 1500 znaków.

W celu weryfikacji ilości stron po otwarciu przetłumaczonego tekstu w edytorze WORD wejdź w pozycję NARZĘDZIA, a następnie naciśnij STATYSTYKĘ WYRAZÓW i sprawdź ilość znaków wraz ze spacjami. Sumę tych znaków podziel przez ilość znaków przypadających na stronę (1125 lub 1500). Otrzymany wynik jest ilością stron tłumaczeniowych przypadających na tekst przekazany do tłumaczenia.

Aby wycenić koszt tłumaczenia za podstawę służy tekst docelowy (gotowe tłumaczenie), a nie  źródłowy (tekst do tłumaczenia). W przypadku języka niemieckiego, który jest językiem zbitym, po dokonaniu tłumaczenia dokumentu na język polski otrzymamy w zależności od rodzaju tekstu tekst dłuższy (do 15% więcej znaków), aniżeli plik z tekstem źródłowym. Z kolei tłumacząc z języka polskiego na język niemiecki ilość znaków może zmniejszyć się o około 10-15%.

Dodatkowe informacje patrz cennik.